O nama

Tvrtka Drašković j.d.o.o je osnovana početkom svibnja 2014. godine i od tada pokazuje stalni rast poslovanja, što upućuje na zadovoljstvo klijenata koji su širenjem pozitivnih preporuka pomogli našoj tvrtki da raste. Tvrtka trenutno zapošljava ukupno sedam zaposlenika čiji je iskustveni nivo osiguran dvogodišnjim poslovanjem tvrtke i nizom uspješno obavljenih poslova na čitavom regionalnom području Splitsko-dalmatinske županije (prvenstveno na području Splita, Solina, Kaštela, Omiša, Trogira te Brača).

Naziv projekta sufinanciranja:

Nabavka alata i strojeva za potrebe jačanja tehnološke baze tvrtke Drašković j.d.o.o

O projektu:                             

Tvrtka je dobila značajni poticaj za razvoj uspješnom implementacijom projekta Nabavka alata i strojeva za potrebe jačanja tehnološke baze tvrtke Drašković j.d.o.o., kojim se obuhvatilo ključne tehnološke parametre koji bi povećali ukupnu razinu konkurentnosti tvrtke. S obzirom na konstantni rast prihoda i ukupno ugovorenih poslova, projekt osigurava dugoročnu održivost poslovanja tvrtke-prijavitelja, odnosno sva ona kvantitativna i kvalitetna mjerila koje postavlja projekt.

Cilj projekta:

Cilj projekta jest jačanje tehnološke baze tvrtke Drašković j.d.o.o., kupnjom strojeva i alata poput kompleta za varenje (varimat i fenovi) i kompleta za injektiranje/sanaciju (injektor, mješač-glava i crijeva). Naime, prijašnji komplet za varenje bio je nižeg inteziteta i smanjene efikasnosti te nabavkom novog kompleta (VARIMAT V2; kapacitet: 230V/4600W) ostvarila se višestruka učinkovitost u pogledu zadanog vremena u udjelu ukupnih radova . Što se tiče kompleta za injektiranje/sanaciju tvrtka u svojoj dugotrajnoj imovini uopće nije posjedovala navedeni komplet, što u svakom pojedinom poslu uključivalo uslugu vanjskog suradnika. Po završetku projekta, tvrtka je u segmentu injektiranja izbjegla trošak vanjskog suradnika te već u prvom šestomjesečju uspjela isplatiti vrijednost uloženoga.

Rezultat projekta:

Rezultat je jednak cilju, tj. jačanje tehnološke baze tvrtke, koja posredno vodi ka jačanju konkurentnosti. Pokazatelji koji će kvantitativno mjeriti rezultate su očuvanje postojećih radnih mjesta, povećanje ukupnog broja zaposlenih, povećanje prihoda tvrtke, te doprijeniti popratnim ulaganjima vlastitim sredstvima tvrtke. Održivost projekta zajamčena je postojanjem navedenih poslovnih partnerstva (Stirodom d.o.o., i obrt Livel Sutivan), uspješnom razinom poslovanja iz prethodne dvije godine poslovanja te jasno postavljenim tehnološkim okvirom za opremu (kompleti za varenje i injektiranje).

Odgovorna osoba:

  • -ime i prezime: Mateo Drašković
  • -funkcija: direktor
  • -broj telefona: + 385 98 813 787
  • -broj telefaksa: + 385 21 274 360
  • -e-mail: mateo.draskovic@gmail.com

Trajanje projekta:

siječanj – kraj lipnja 2017. godine